top of page

khóa học

Trường chúng tôi cung cấp Khóa học dự bị đại học hai năm và khóa học đại học một năm rưỡi  Khóa học dự bị. Cả hai khóa học đều có bốn tiết học kéo dài 45 phút mỗi ngày từ Thứ Hai đến  Thứ Sáu, và học sinh học ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản với mục đích vào đại học  hoặc trường dạy nghề. Các lớp học có quy mô nhỏ, không quá 20 sinh viên/lớp và  được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ và kinh nghiệm vững vàng. Các lớp học được chia theo trình độ  và tất cả các bài học đều bằng tiếng Nhật.

Chọn và xem khóa học bạn quan tâm bên dưới:

Cần thêm thông tin?

Xem các liên kết sau để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

ENG_DISP_BC.png

Vẫn không chắc chắn?

Đặt lịch tư vấn trò chuyện/điện thoại/video miễn phí với thành viên trong nhóm tuyển sinh của chúng tôi để nhận bất kỳ lời khuyên và/hoặc thông tin chi tiết nào bạn cần để tiếp tục đăng ký. 

bottom of page