top of page

Ứng dụng bước đầu tiên

Chúc mừng bạn đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới tương lai của mình tại Nhật Bản! Điền thông tin của bạn vào bên dưới và một trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng (-) ngày làm việc để đặt lịch hẹn cho các thủ tục đăng ký tiếp theo.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc thông tin chi tiết về khóa học trước khi tiếp tục, bạn có thể tìm thấy thông tin này trên menu của trang web, trong tab khóa học hoặc nhấp vàođây.

Cảm ơn!

Bạn sẽ nhận được email xác nhận và một trong những nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để tiến hành đăng ký.

bottom of page